Kunjungan dari Peneliti IAIN Padangsidimpuan

Kunjungan dari Peneliti IAIN Padangsidimpuan

Dokumentasi Tamu Kunjungan dari Peneliti IAIN Padangsidimpuan hari Selasa, 2 November 2021.