Pelepasan Angkatan Atrivics Foterina Candradika Regarda